image
image
image
 

image

Oświadczenie o wysyłaniu korespondencji drogą elektroniczną 
 

INFORMACJA DOT. DYSPOZYCJI KIEROWANIA KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(Poniższa procedura obowiązuje wyłącznie w stanie epidemii)


1. Wydrukuj zamieszczone oświadczenie z pliku Lokale mieszkalne PDF a jeśli posiadasz lub wynajmujesz od Spółdzielni lokal użytkowy to z pliku Zasoby użytkowe PDF.

2. Będąc właścicielem lokalu, posiadaczem spółdzielczego prawa do lokalu lub najemcą w umowie ze Spółdzielnią wypełnij czytelnie druk oświadczenia opatrując go własnoręcznym podpisem.
(w przypadku współwłaścicieli/współposiadaczy prawa do lokalu, o ile istnieje możliwość podpis powinni złożyć wszyscy współuprawnieni).

3. Zrób skan wypełnionego oświadczenia bądz jego zdjęcie telefonem komórkowym i wyślij na adres: sekretariat@przylesie.lubin.pl lub NA SKRZYNKĘ W APLIKACJI E-BOK , jeżeli posiadasz indywidualny dostęp uprzednio uzyskany w Spółdzielni.

4. Zachowaj wersję papierową oświadczenia, która zobowiązany jesteś dostarczyć do Spółdzielni niezwłocznie po ustaniu stanu epidemi.

5. W razie pytań wyjaśnień udzielamy pod numerem telefonu 76 749 79 00


image
image
image